SERBIS SYMPOSIUM 2020

Home

About

Organizers

Info

Register

PROGRAMME

APRIL

6th

7th

8th

9th

Workshops

HISTORY

Timeline

Serbis u doba Korone

Uradite testove i osvojite 20 bodova

 

 

Serbis is people.

Serbis čine ljudi.

 

Drage kolege, Dragi prijatelji,

 

Kao što naš moto kaže: Serbis postoji zbog Vas i Vi ste ti zbog kojih Serbis opstaje!

 

Svake godine, hilljade ljudi iz struke učestvuje na Serbis simpozijumima. Pre nego što se završi jedan, svi se radujemo sledećem, diskutujemo o novim temama i sa zadovoljstvom očekujemo vrhunske svetske predavače, koji nam bezuslovno prenose svoja znanja i rezultate najnovijih naučnih istraživanja. SERBIS nam pruža priliku da u našoj struci idemo u korak sa svetom.

 

Nažalost, ova godina, donela nam je nešto, na šta niko od nas nije ni pomišljao - pandemiju globalnih srazmera. Covid-19 je zatvorio ekonomiju, sport i sve ostale aktivnosti okupljanja ljudi.

 

Ovakva situacija dovela je do odlaganja svih kongresa, simpozijuma i drugih stručno-edukativnih okupljanja. Time nam je i znatno otežano da sakupimo dovoljan broj bodova neophodan za produženje licence.

 

Čekajući kraj pandemije, SERBIS tim je u razgovoru sa kolegama i nama dragim članovima SCLM udruženja, došao na ideju da, i u ovako teškoj situaciji globalne pandemije, bude uz Vas. Potrudili smo se da bar na trenutak, pored svojih monitora osetite da je pozitivan duh SERBIS simpozijuma i dalje tu za Vas, da pročitate i naučite nešto novo, bez obzira što nismo zajedno na okupu. Za Vas smo pripremili četiri testa sa veoma aktuelnim temama.

 

Pridržavajte se propisanih protivepidemijskih mera i ostanite zdravi!

 

U nadi da ćemo se u 2021-oj godini ponovo sresti na SERBIS-u, u tradicionalno dobroj atmosferi i prijateljskom duhu.

 

Vaši,

 

Sanja Stanković

Violeta Mihailović-Vučinić

 

 

Organizatori

 

Organizatori Serbis 2020 testa su Centar za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije i SCLM udruženje. Koorganizatori su Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije i Respiratorno udruženje Srbije, na čelu sa direktorom i predsednikom prof. Violetom Mihailović-Vučinić.

 

 

Informacije o testu

 

• Serbis 2020 test se sastoji od 4 testa provere znanja. Svaki test pojedinačno je sastavljen od 50 pitanja i nosi 5 bodova. Rešavanjem ovih testova možete maksimalno ostvariti 20 bodova

 

• Materijal za pripremu sva četiri testa dostupan je na ovoj internet stranici

 

• Vreme predviđeno za rešavanje pojedinačnog testa je 4h

 

• Da biste uspešno položili test i dobili predviđene bodove, potrebno je da tačno odgovorite na minimum 30 postavljenih pitanja u svakom testu

 

• Potvrdu o uspešno završenom pojedinačnom testu (sertifikat za svaki test posebno) možete odštampati odmah po završetku tog testa

 

• Svaki test je moguće uraditi samo jednom

 

• U toku jednog dana možete uraditi maksimalno dva testa

 

• Testovi su akreditovani od strane Zdravstvenog saveta Srbije (broj: 153-02-01202/2020-01 od 16.11.2020. god., evidencioni brojevi: A-1-2163/20, A-1-2164/20, A-1-2165/20, A-1-2166/20)

 

• Testovi će biti dostupni do 18.11.2021. godine (www.serbis.rs)

 

 

Materijal za pripremu testa

(PDF, PPT fajlovi)

 

Materijal za: TEST 1

Biomarkeri u dijagnostici i lečenju pneumonije

Preuzmi materijal

 

Materijal za: TEST 2

Biomarkeri u intersticijskim bolestima pluća

Preuzmi materijal

 

Materijal za: TEST 3

Biohemijski i hematološki biomarkeri kod pacijenata sa COVID 19

Preuzmi materijal

 

Materijal za: TEST 4

Kliničko laboratorijska dijagnostika u pandemiji COVID19: Fokus na serološkoj i molekularnoj dijagnostici

Preuzmi materijal

 

 

 

Test

Klikom na dugme

započinjete izabran test

Čuvajte sebe i

svoje najdraže!